Porady dla użytkowników programu "wf-mag"

Znajdziecie tu Państwo sposoby na najczęściej spotykane problemy występujące podczas używania programu "WF-Mag".WF-Mag Windows przez zdalny pulpit. Komunikat: "Nie można zweryfikować podpisu cyfrowego tego pliku RDP."

Uruchomienie pliku połączenia z aplikacją RemoteApp nie udaje się. Pojawia się komunikat: "Nie można zweryfikować podpisu cyfrowego tego pliku RDP."

Problem występuje kiedy data na komputerze klienckim różni się bardzo od aktualnej. Może się tak zdarzyć, kiedy komputer np wrócił z naprawy, a zegar nie został ustawiony. Aby zlikwidować problem należy ustwić prawidłową datę i czas.

WF-MAG DOS: zmniejszenie ekranu o połowę, nieczytelne znaki, "krzaczki"...

Ekran programu WF-MAG DOS "zmniejsza" swoją wysokość o połowę, zamiast znaków na ekranie są "krzaczki".

Problem taki może wystąpić np. po wydruku faktury. Nie wdając się w analizę przyczyn, polecam proste i szybkie rozwiązania problemu:

 1. Modyfikacja pliku config.nt
  Metoda ta polega na konfiguracji środowiska i zmieni właściwości ekranu dla wszystkich programów pracujących w trybie DOS.
  • Odnajdujemy plik "CONFIG.NT". Zazwyczaj znajduje się w C:\Windows\System32\
  • Otwieramy go do edycji, np. programem Notatnik (notepad.exe)
  • Ustwiamy się na końcu pliku, naciskamy [Enter], aby przejść do nowej lini i wpisujemy
   MODE CON COLS=80 LINES=25
  • Naciskamy klawisze [Ctrl+S] aby zapisać plik.
 2. Modyfikacja właściwości skrótu, który uruchamia "WF-MAG"
  Metoda ta jest łatwiejsza dla osób przyzwyczajonych do okien, nie zmienia środowiska dla wszystkich programów, a tylko dla wybranego.
  • Uruchamiamy program "WF-MAG" za pomocą skrótu na pulpicie.
  • Jeśli program uruchomił się na pełnym ekranie naciskamy klawisze [Alt + Enter], aby go zmniejszyć do okienka.
  • Na górnej "listwie" okienka naciskamy prawy przycisk myszy i z podręcznego menu wybieramy "Właściwości"
  • W okienku właściwości wybieramy kartę/zakładkę "Układ".
  • W obszarze "Rozmiar okna" ustawiamy właściwość "Wysokość" na 25.
  • Naciskamy [OK]
  • Wybieramy "Modyfikuj skrót, który uruchomił to okno" i naciskamy [OK].
   Ustawienie właściwości wyświetlania dla skrótu programu WF-MAG: Właściwości: Układ: Wysokość
   Ustawienie właściwości wyświetlania dla skrótu programu WF-MAG

Niebieski lub szary ekran bez żadnych ikon...

Po zalogowaniu do serwera przez zdalny pulpit, na ekranie nie ma żadnych ikon.

Jeśli po zalogowaniu do serwera przez pulpit zdalny (remote desktop lub terminal services) pojawi się pusty ekran (w kolorze szarym lub niebieskim), to znaczy, że wf-mag jeszcze jest w pamięci, co nie pozwala serwerowi na prawidłowe wylogowanie użytkownika z sesji zdlanego pulpitu. Należy nacisnąć kombinację klawiszy [Ctrl]+[Alt]+[End], następnie wybrać przycisk "Wyloguj".
Po wylogowaniu zalogować się do serwera powtórnie.
Sposób ten dotyczy pracy na wf-mag windows przez "Terminal Services" lub "Remote desktop".

Błąd systemu nr 5 (Operating system error 5)

Błąd podczas próby odtwarzania archiwum "Operating system error 5 (Odmowa ostępu)

Błąd ten pojawia się kiedy próbujemy odtworzyć archiwum programu WF-Mag Windows, które znajduje się np na pulpicie, lub w innej niepublicznej lokalizacji. Plik archiwum należy umieścić w lokalizacji, która jest dostępna do czytania, modyfikacji i zapisu dla usługi SQL. Można też nadać odpowiednie uprawnienia dla konta, na którym zalogowana jest usługa SQL, tak aby miała ona możliwość czytania, modyfikacji i zapisu w lokalizacji, w której umieszczony jest plik archiwum.