Informacje - jak narzędzia informatyczne mogą obniżyć koszty prowadzenia biznesu

Dokąd idziesz?

Informacje

Informacje, które mogą mieć wpływ na podejmowane przez Państwa decyzje inwestowania w narzędzia informatyczne.WF-MAG DOS i eksport do RAKS DOS

Asseco wapro ogłosiło, że w programie WF-MAG DOS funkcja eksportu do systemu finansowo-księgowego RAKS DOS będzie działała do 15 lutego 2012 roku. Oznacza to, że użytkownicy WF-MAG DOS używający również oprogramowania RAKS DOS po tej dacie zostaną pozbawieni możliwości eksportu dokumentów. Firma Maxfor oferuje niezależny moduł, który będzie eksportował dane do systemu RAKS DOS.
Krótki opis programu znajdziecie Państwo tutaj.

Skrócenie czasu obsługi ewidencji opakowań kaucjonowanych

Zautomatyzowanie ewidencjonowania opakowań zwrotnych powoduje obniżenie kosztów operacyjnych.

Hurtownie napojów, które obracają opakowaniami kaucjonowanymi, chętnie korzystają z funkcjonalności półautomatycznego ewidencjonowania obrotu opakowaniami kaucjonowanymi, jaką dostarcza program WF-Mag Windows. Program ten, po wystawieniu faktury na artykuły, do których wydawane są opakowania zwrotne, proponuje wystwienie dokumentu rozliczenia opakowań.
Jest to bardzo przydatna funkcjonalność, ale:

  • "Półatomatyzm" powoduje stratę czasu na dodatkowe klinięcia.
  • WF-Mag proponuje wystawienie takiego dokumentu tylko do dokumentów rozchodu - dokumenty zakupu trzeba wykonać "ręcznie".
  • Wydruk dokumentu rozliczenia opakowań to oddzielny wydruk, kolejna strata czasu na dodatkowe kliknięcia.

Na zlecenie jednej z hurtowni piwa, Maxfor wykonał następujące modyfikacje funkcjonalności programu WF-Mag Windows:
  • Wystawienie faktury sprzedaży, faktury korygującej i dokumentu PZ powoduje całkowicie automatyczne wygenerowanie dokumentu rozliczenia opakowań - skrócenie czasu obsługi.
  • Wydruk tekstowy faktury z dołączoną specyfikacją dokumentu rozlicznia opakowań. Wydruk jest realizowany automatycznie po zatwierdzeniu faktury bez dodatkowego klikania - szybkość wydruku, oszczędność papieru, ułatwienie utrzymania porządku w dokumentach (jeden arkusz papieru, jeden podpis)
  • Blokada modyfikacji pozycji dokumentu RO, które zostały wygenerowane automatycznie - ewidencja opakowań jest zgodna z wydanym i przyjętym towarem.
  • Modyfikacja faktury sprzedaży powoduje modyfikację pozycji "automatycznych" na dokumencie RO - ewidencja opakowań dalej jest zgodna z ewidencją towarową.

Jak obniżyć koszty księgowości?

Eksport danych z systemu WF-Mag Windows

Biura rachunkowe zazwyczaj ustalają wysokość swojego wynagrodzenia w zależności od ilości papierowych dokumentów, które muszą "ręcznie" zaksięgować. Sposobem na obniżenie tej kwoty może być przekazywanie do biura dokumentów w postaci pliku, który w biurze zostanie zaimportowany do systemu F-K. WF-Mag dla Windows może eksportować dokumenty do systemu WF-Fakir dla Windows, jednak wiele biur rachunkowych używa systemu RAKSSQL. Namówienie takiego biura na zakup systemu WF-Fakir może być bardzo trudne, ponieważ nie dość, że biuro musi zakupić licencje na nowy system, to jeszcze w celu obniżenia swoich przychodów...
Dlatego proponujemy Państwu moduł eksportu danych z programu WF-Mag dla Windows do pliku, który może być importowany przez program RAKSSQL.
Opis działania modułu mogą Państwo znaleźć tu: "Jak wyeksportować dane z WF-Mag dla Windows do RAKS SQL".

Eksport dokumentów rozliczenia opakowań zwrotnych

System WF-MAG dla DOS pozwala na eksportowanie do plików tekstowych lub DBF wielu informacji, jednak nie eksportuje dokumentów rozliczeń opakowań zwrotnych. W firmach, które obracają dużą ilością opakowań zwrotnych, jak np. hurtownie napojów, istnieje konieczność „ręcznego” księgowania takich zdarzeń. Jeśli jest ich dużo, to „ręczne” księgowanie zaczyna zabierać pracownikowi dużo cennego czasu, który mógłby być wykorzystany w inny, bardziej dochodowy sposób. Automatyzacja tego procesu powoduje wymierną korzyść w postaci czasu wykwalifikowanego pracownika.

W listopadzie 2010 roku firma maxfor zrealizowała eksport dokumentów rozliczeń opakowań z systemu WF-MAG DOS do systemu finansowo-księgowego Finka FK. Zrealizowana funkcjonalność jest niezależna od programu WF-MAG DOS, nie jest wymagany zakup dodatkowego stanowiska ani aktualizacji programu. Eksportowane dokumenty zapisywane są w pliku XML, który może być importowany do systemu Finka FK.