Jak wyeksportować dane do RAKS SQL z programu "WF-Mag Windows"?

Opis procedury eksportu danych z programu WF-Mag dla Windows do programu RAKS SQL za pośrednictwem pliku wymiany XML.Moduł eksportu danych z WF-Mag Windows do RAKS SQL.

Jeśli szukacie Pańswo sposobu na eksport danych z WF-MAG DOS do RAKS DOS, zapraszam do zapoznania się z artykułem Eksport danych z "WF-MAG DOS" do "RAKS DOS"

Eksport danych z systemu WF-Mag Windows

Jakie dane eksportuje moduł.

Moduł eksportuje następujące dane do pliku w fromacie XML:

 • Dane nagłówkowe dokumentów:
  • Typ dokumentu (FZ, FS, WZ, WB...)
  • Numer dokumentu
  • Symbol dziennika księgowego w którym należy zaksięgować ten dokument
  • Data pod którą należy zaksięgować dokument
  • Numer dowodu księgowego
  • Data dowodu księgowego
  • Dane o kontrahencie (płatniku)
 • Dane o sposobie dekretacji dokumentu (dowolna ilość zdefiniowanych dekretów):
  • Konto po stronie Winien
  • Konto postronie Ma
  • Kwota w PLN
  • Kwota w walucie obcej
  • Kod waluty obcej
  • Opis dekretu
 • Dane o rozrachunkach powiązanych z dokumentem:
  • Kontrahent
  • Typ rozrachunku
  • Data operacji
  • Data płatności
  • Kwota rozrachunku w PLN
  • Kwota rozrachunku w walucie obcej
  • Kod waluty obcej lub PLN
  • Opis rozrachunku
  • Dane o reozliczeniach
   • Kwota rozliczenia
   • Kwota rozliczenia w walucie
   • Oryginalna kwota rozrachunku z którym rozliczamy
   • Oryginalna kwota rozrachunku z którym rozliczamy w walucie
   • Data operacji rozrachunku z którym rozliczamy
   • Data płatności rozrachunku z którym rozliczamy
 • Dane o rejestrach VAT
  • Rodzaj rejestru
  • Nazwa rejestru VAT
  • Data pod którą należy wpisać dane do rejestru VAT
  • Kwota netto wpisu do rejestru
  • Kwota VAT wpisu do rejestru
  • Kwota brutto wpisu do rejestru
  • Stawka VAT
 • Informacje o kontrahentach.
Plik XML wygenerowany przez moduł ma strukturę zgodną ze strukturą plików XML wymiany danych przez system RAKS SQL.

Definiowanie dekretacji dokumentów.

Jak eksportować dane?

Moduł eksportu danych do programu RAKS SQL jest zintegrowany z interfejsem programu WF-Mag Windows i można go użyć w okienku "Lista dokumentów handlowych".
Najpierw należy jednak wybrać okres czasu, za jaki chcemy eksportować dane.

Lista dokumentów handlowych WF-Mag Windows: wybór okresu.

Następnie wybieramy przycisk "Operacje" [Ctrl+O] i z listy dostępnych operacji dodatkowych wybieramy "Eksport dokumentów do RAKS SQL".

Lista dokumentów handlowych WF-Mag Windows: operacje dodatkowe: wybór operacji eksportu danych do RAKS SQL.

I to wszystko. Wygenerowany plik możemy przekazać do naszych służb F-K.