Program eksportujący dane z "WF-MAG DOS" do programu "RAKS DOS".Eksport danych z "WF-MAG DOS" do "RAKS DOS" (eskport do systemu FK).

Program M2R-DD jest aplikacją eksportującą dane z programu magazynowego "WF-MAG DOS" marki WAPRO, do plików w formacie importowanym przez program RAKS DOS. M2R-DD działa niezależnie od obydwu programów, nie jest związany z licencją żadnego z nich.

Pobierz program

Aktualnie brak plików do pobrania. Zainteresowanych proszę o kontakt e-mail.

Przeznaczenie.

Program M2R-DD jest przeznaczony do łatwego i szybkiego generowania plików eksportu danych do RAKS DOS.

Możliwości i zalety:

Program może podczas jednokrotnego uruchomienia eksportować dane z wielu magazynów do wielu plików w podanym zakresie dat.
Użytkownicy często chcą podzielić dane eksportowane z programu WF-MAG DOS na "paczki", np. w oddzielnych plikach zapisać sprzedaż paragonową, sprzedaż na faktury, operacje kasowe i bankowe itp.
Do tej pory operator musiał za każdym razem wejść do każdego z magazynów z osobna, uruchomić opcję eksportu danych, wpisać nazwę pliku eksportu, wybrać opcje co eksportować do wybranego pliku. Operację tą musiał powtórzyć dla każdego z magazynów i dla każdej konfiguracji eksportu / paczki danych. Często powodowało to pomyłki i konieczność powtórzenia czynności.
Przy wykorzystaniu programu M2R-DD, po jednokrotnym skonfigurowaniu parametrów eksportu, działanie operatora ogranicza się do uruchomienia programu i podania zakresu dat eksportu. Takie rozwiązanie pozwala zaoszczędzić czas operatora i wyeliminować pomyłki.

Opis działania programu.

Wymagania sprzętowe.

Komputer (lub maszyna wirtualna) z systemem Windows (minimum XP), zainstalowany .NET Framework 4.0 oraz sterownik VFPOLEDB. Zalecane wolne miejsce na dysku: 500kB (zależne od ilości eksportowanych danych).

Instalacja.

Program można zainstalować w dowolnym miejscu systemu plików, na komputerze z którego użytkownik ma dostęp do katalogu programu "WF-MAG DOS". Prostym rozwiązaniem może być instalacja programu w katalogu, gdzie zainstalowany jest program WF-MAG DOS. Np. C:\WFM4\RAKS

Konfiguracja.

Program do poprawnego działania potrzebuje 2 pliki konfiguracyjne umieszczone w podkatalogu KONFIG. Są to pliki tekstowe, zapisane w formacie CSV, zawierające informacje o konfiguracji programu WF-MAG DOS oraz o konfiguracji eksportu.

Plik KONF_MAG.CSV - konfiguracja programu WF-MAG DOS.

Kolumny rozdzielane znakiem średnika (;), wartości tekstowe w cudzysłowach (").

Przykład:

"Ścieżka do katalogu głównego WF-MAG";"C:\WFM4"
"Niezależne listy kontrahentów w magazynach";"nie"
"Magazyny obsługują niezależne firmy (tak/nie)";"nie"

Pierwsza kolumna to opis konfiguracji, druga to jej wartość. Plik można edytować w prostym edytorze, np. Notatniku (notepad.exe), lub dla ułatwienia w arkuszu kalkulacyjnym. Powyższy plik otwarty w arkuszu wygląda następująco:
UWAGA!

Nie należy zmieniać kolejności wierszy i kolumn.

Plik KONF_EXP.CSV – konfiguracja eksportu danych.

Plik zawiera informacje, w jaki sposób mają być wyeksportowane dane. Są to odpowiedniki zmiennych konfiguracyjnych dotyczących eksportu danych z programu WF-MAG DOS do RAKS.

Struktura pliku jest następująca:

Kolumna 1: opis zmiennej konfiguracyjnej.

Kolejne kolumny: wartości zmiennych.

W każdej kolejnej kolumnie można zdefiniować konfiguracje, które w programie WF-MAG DOS należało ustawiać w każdym magazynie. Umożliwia to eksport z wielu magazynów oraz wiele zakresów danych do oddzielnych plików podczas jednokrotnego uruchomienia programu M2R-DD. Jeśli chcemy wyeksportować dane z trzech magazynów, to należy zdefiniować wartości zmiennych w trzech kolumnach (poza kolumną z opisami zmiennych konfiguracyjnych). Jeśli z każdego z tych trzech magazynów chcemy uzyskać oddzielne pliki z fakturami i operacjami kasowymi, to dla każdego z magazynów należy zdefiniować dwie kolumny, co da w sumie 6 kolumn i 6 plików wynikowych.

Przykładowy plik konfiguracji eksportu otwarty w arkuszu kalkulacyjnym:
Uruchomienie.

Program M2R-DD uruchomić można ikonką skrótu na pulpicie, z wiersza poleceń, z programu WF-MAG DOS. Po uruchomieniu program zapyta o daty początku i końca okresu eksportowanych dokumentów. Należy podać je w formacie RRRRMMDD. Jeśli program jest uruchamiany z wiersza poleceń, to obydwie daty mogą być podane jako parametry uruchomienia. Np.: M2R-DD.EXE 20120101 20120131.

Pliki wynikowe.

Program umieszcza pliki wynikowe w w ścieżce podanej w drugim wierszu pliku KONF_EXP.CSV. Pliki przy każdym eksporcie są usuwane i tworzone na nowo.